IDÉGALLERIET startade år 2002 och har haft som mål att främja undervisningen i slöjden.

Nu breddar vi verksamheten lite och erbjuder ett arbetsområde där ämnet engelska står

i centrum. Vi kände att vi bara måste låta fler skolor få möjligheten att skapa denna

fantastiskt uppskattade Yearbook.

 

 

IDÉGALLERIET.SE